GSM | 3G | 4G Modules

  • GSM | 3G | 4G Modules
  • O2 | S2 | SO Modules
  • ISDN
  • Expansion Cards
27,450.00 KSh 24,700.00 KSh 24700.0 KES
24,350.00 KSh 21,925.00 KSh 21925.0 KES
3,500.00 KSh 3,150.00 KSh 3150.0 KES
43,400.00 KSh 39,050.00 KSh 39050.0 KES